ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παρ, 14 Μάιος 2021
Σύμφωνα με το άρ. 29 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις που εφαρμόζονται στους...
Τετ, 05 Μάιος 2021
Οι αλλαγές αφορούν ιδίως στα φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές που θα επηρεάσουν τον υπολογισμό των φόρων και την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων (Ν.4797/2021). Οι αλλαγές στοχεύουν στην εξομάλυνση των φορολογικών επιβαρύνσεων,...
Σάβ, 10 Απρ 2021
Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά...
Πέμ, 18 Μαρ 2021
Με τις διατάξεις του ν.4714/2020, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του “Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών” (ν.2961/2001). Γράφει ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης Οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης...
Τρί, 09 Φεβ 2021
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις...
Τρί, 19 Ιαν 2021
Από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. Ως ηλεκτρονικά μέσα...