Πώς μειώνονται τα φόρο-πρόστιμα

Πρακτικές συμβουλές δίνει ο φοροτεχνικός Αντώνης Μου​ζά​κης σε όσους σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τη νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με πρόστιμα μειωμένα κατά 40%.