22-6-2020: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τις φορολογικές δηλώσεις και τα έκτακτα επιδόματα

Ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης αναλύει όσα πρέπει να ξέρουμε για τις φορολογικές δηλώσεις και τα έκτακτα επιδόματα που θα δοθούν το καλοκαίρι.
Συμψηφισμός: Πώς θα γίνεται συμψηφισμός στις επιστροφές.