1-6-2020 Ποιοι ωφελούνται από τις μειώσεις του ΦΠΑ - OPEN TV

Ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης αναλύει ποιοι θα επωφεληθούν από τις μειώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας.