Πότε παραγράφονται ανοιχτές υποθέσεις για τον ΦΠΑ

Στην αυτόματη παραγραφή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων ΦΠΑ που αφορούν στα έτη μέχρι και το 2011, αναφέρεται ο φοροτεχνικός κ. Αντωνης Μουζάκης.

Αναλύει την απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε και αφορά σε ανοιχτές υποθέσεις στην έμμεση φορολογίας, εκτός από περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκαν περιοδικές δηλώσεις.