Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις και υπολείπεται 1

"Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις και υπολείπεται 1 εκατομμύριο"
Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός