Η παγίδα της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών 14 9 18 CapitalTV 720p

Στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες σειρά στοιχείων για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στο εντοπισμό τυχόν αδήλωτων στην Ελλάδα εισοδημάτων. 
Το τι σημαίνει αυτό για τους φορολογούμενος ενόψει και περιουσιολογίου εξηγεί ο φοροτεχνικός κ. Αντώνης Μουζάκης.